Selecteer een pagina

Iedereen die de wereld wil verbeteren en daarvoor acties en/of campagnes met anderen wil organiseren, zou moeten weten wat organizing is! Nee, niet de Japanse methode om te ordenen, op te ruimen en te ontspullen. Maar organizing als methode om succesvol campagne te voeren, een progressieve beweging op te bouwen en binnen de gemeenschap leiderschap te ontwikkelen.

Dit -net 80 pagina’s tellende- boek van Job van den Assem en Sandra Ball lees je in één dag uit. Je leest over de 6 basisprincipes van organizing. Een hoopvol boek voor wereldverbeteraars, activisten, maar wat mij betreft ook voor sociaal werkers, veranderaars, ontwerpers, community developers en impactmakers die niet vóór, maar mét mensen vooruitgang willen creëren.

Verwacht je een theoretisch boek met wetenschappelijke onderbouwing voor de 6 principes van organizing, dan blijf je nog steeds aangewezen op anderstalige literatuur. Dit eerste Nederlandstalige boekje over organizing, dat voor de helft bestaat uit voorbeelden van organizing op Nederlandse bodem, bevat evenmin een uiteenzetting over de oorsprong van organizing. Ook geen analyse van succesvolle bewegingen, voortgebracht door legendarische helden. Wél is het een handzame, veelbelovende aanmoediging om strategisch, gestructureerd, in relatie met mensen en hun verhalen en hun cultuur, macht op te bouwen.

Hoewel de organizers die geïnterviewd zijn soms hun eigen succes niet kunnen verklaren of dat toeschrijven aan gunstige factoren buiten hun eigen invloed, zijn hun verhalen absoluut inspirerend. De ervaren voorvechters van maatschappelijke verandering moedigen aan tot geduld en vertrouwen in de langdurigheid van processen. Ze delen lessen over de kwetsbaarheid van quick fix oplossingen. Wanneer jij je af en toe afvraagt of je inspanningen voor een goede zaak wel zoden aan de dijk zetten, krijg je concrete handvatten. De bondige uitleg over organizing werkt als een hulpmiddel bij reflectie op je eigen acties en helpen je om de juiste prioriteiten te stellen.

Waarom organizing dé methode is om Nederland vooruit te helpen wordt niet overtuigend gepositioneerd. Maar anderzijds, wie door dit boekje iets geproefd heeft van de potentie van organizing, kan niet anders dan zich er verder in verdiepen!

Bestel het boekje via https://www.lowlanderproject.nl/product-page/stickers-plakken-is-niet-genoeg