Selecteer een pagina

wonen voor acuut woningzoekenden

vast goed voor goed

Wij realiseren een private woonoplossing voor acuut woningzoekenden, zodat zij direct, bestendig en betaalbaar kunnen wonen. Hierbij staan privacy, gezamelijkheid en zelfbeheer centraal, zoals in een wooncollectief.

Adequate huisvesting is een mensenrecht.
Woningnood vraagt om innovatieve woonconcepten.

Private vastgoedondernemers kunnen daar een belangrijke rol in spelen, als zij maatschappelijk betrokken ondernemen.

Als bewoners zelf samen vorm geven aan “goed wonen”, leidt dat tot mini-gemeenschappen waarin bewoners voor elkaar een “goede buur” zijn en een “goed leven” kunnen realiseren.

Kortom: samen delen, (on)betaalbaar wonen.

Lees hier meer.

Onderzoek woonbehoefte

Om te zorgen dat de woningen goed aansluiten bij de woonbehoefte van toekomstige bewoners, verspreidden we een enquête onder alle accuut woningzoekenden in Dordrecht. Klik hier voor de uitkomsten.

Vooroordelen en stories

We brachten vooroordelen in kaart en portretteerden acuut woningzoekenden. Lees hier verder

 

Pitch

Dit is het idee: Tres Invest BV verwerft een gebouw en transformeert het tot woningen. En de Ervaringsmaatjes van Stichting De Buitenwacht en Studio Opkomst organiseren de rest.

Wordt mogelijk dankzij…