Selecteer een pagina

Welkom bij

 

stu∙dio

op∙komst

opstaan ∙ samenkomen ∙ 

het voor elkaar opnemen ∙ 

iets nieuws beginnen

waarom 
stu∙dio op∙komst

Stu∙dio op∙komst is een eenmanszaak voor community development. 

In stu∙dio op∙komst ga ik op onderzoek uit in de wereld van mensen in kwetsbare posities. Zoals mensen zonder huis of zonder baan. Hun levenservaring maakt mij duidelijk dat we weliswaar in een ‘rijk land’ wonen, maar dat toch niet iedereen een goed leven heeft. Mensen zonder die specifieke levenservaring kunnen denken, dat hier niemand dakloos hoeft te zijn of honger hoeft te lijden of in armoede hoeft te leven of werkloos hoeft te zijn. Daar zijn immers instanties voor. En de overheid heeft er iets voor geregeld. Maar dat is regelmatig niet de realiteit voor mensen die met instanties en regelingen te maken krijgen.

Daar wil ik iets aan doen, zodat een goed leven niet steeds onbereikbaarder wordt voor een groter wordende groep mensen. Je zou het sociale uitvindingen kunnen noemen, die ik ontwerp. Met nieuwe werkwijzen, innovaties, hulpmiddelen, en oplossingen kunnen we ervoor zorgen dat het weer draait om de mensen en de gemeenschap. Dat doe ik dus niet alleen, maar mét en vóór mensen. Ondernemers, overheden, buren, burgers en buitengesloten groepen, iedereen doet mee.

Hier tijdelijk één van mijn inspiratiebronnen

community development draagt bij aan hybride oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen

 

Community development is een inspanning om het vermogen van de gemeenschap te mobiliseren, door te participeren, waardoor burgers in staat zijn de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Werkvormen

Samenwerkende partijen

Lopende projecten

Koppen thee

wat doe ik

U

Onderzoeken

 van de leefwereld van (groepen) mensen. Allemaal met levenservaring en hun eigen behoefte aan verandering. Dat doe ik met actieonderzoek. Wie eraan meedoet is tegelijk zelf onderzoeker.

Mobiliseren

van de hele gemeenschap voor sociale verbeteringen. De burgerkracht van ondernemers,
de capaciteiten van burgers, inclusief buitengesloten groepen en de kracht van overheidsorganisaties. Samen creëren we een beter leven.

 

/

Verbinden

Ik werk aan gemeenschapszin en commitment. Door verbinding onderling vinden we toegang tot bronnen en oplossingen. Zo verbeteren we de kwaliteit van het leven.

 

Ontwerpen

van nieuwe oplossingen en hulpmiddelen voor mensen in kwetsbare posities. Daarvoor maak ik gebruik van social design. Dat leidt tot innovaties voor complexe maatschappelijke vraagstukken en ‘wicked problems’.

Praktische wetenschap

Ik verbind levenservaring van mensen aan de praktische kennis van professionals in het sociaal domein. Die beide combineer ik met wetenschappelijke kennis. Zo wordt theorie heel praktisch en worden praktische oplossingen heel wetenschappelijk verantwoord.

Social work en re-integratie

Mijn werk als ondernemer en ontwikkelaar bij stu∙dio op∙komst wordt gevoed door mijn werkervaring als social worker en re-integratiecoach. Mijn sociale uitvindingen ontstaan dus in de praktijk, met de benen in de klei.

wie ben ik

Mijn naam is Mirjam van den Hoek
Ik ben sociale professional.

Sinds september 2021 ook master Community Development.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in verslavingszorg en maatschappelijke opvang en in re-integratie, jobcoaching en belangenbehartiging. Ik ben gedreven en analytisch en heb voorliefde voor Asset Based Community Development, actieonderzoek, Social Design en de Capability Approach. 

Ik werk graag met Motivational Interviewing, Sociale Netwerk versterking, Herstelgericht werken en Supported Employment. 

Mijn levenservaring deed ik op in diepe dalen en op grote hoogten, tussen Zeeland en Gelderland. Ik woon en werk in Dordrecht.

“The key to success is to start before you are ready” – Maric Forleo

Laten we op∙komen
Say Hello!

Richt uw organisatie zich op mensen in kwetsbare posities? Overweegt u een community developer te betrekken bij een verandering? Stuur een bericht en kom in contact.

8 + 11 =