Selecteer een pagina

Dordrecht, 29 april 2024

Op Werelddaklozendag, 10 oktober 2023 voerde Platform tegen Armoede actie met een gele deur in het stadscentrum van Dordrecht. De actie vond plaats in samenwerking met SamenThuis 2030. Deze coalitie wil dakloosheid beëindigen vóór 2030.

Tijdens de Wereldarmoededag, een week later, op 17 oktober 2023 kreeg de deur in Kunstmin een plek tijdens de manifestatie Je Huis = Je Thuis. De gesprekken over woonproblemen en dakloosheid, die bij de deur gevoerd werden, zijn gebundeld en terug te lezen via deze link.

Op diezelfde Wereldarmoededag is het publiek opgeroepen zich aan te melden voor een groep die wil meedenken over verandering in wet- en regelgeving. Zodat mensen niet langer dakloos worden of blijven door de regels van gemeente Dordrecht.

Er heeft zich inmiddels een groep van zo’n 18 mensen gevormd. Deze ‘verandergroep woonregels’ voerde actie tijdens de Nieuwjaarsreceptie en heeft een Betoog met veranderpunten aangeboden aan de gemeenteraad, die de huisvestingsverordening gaat vernieuwen. De huisvestingsverordening bevat o.a. regels over voorrang en urgentieverklaringen voor sociale huurwoningen en regels over kamerverhuur. En regels over vergunningen voor verbouwingen (die tot meer woningen leiden) en over de plekken in de stad waar je je niet kunt vestigen als je een strafblad hebt. De bedoeling van de groep is om ervoor te zorgen dat mensen niet langer dakloos worden of blijven door de regels in de verordening. 

Aan de Verandergroep is door raadsleden gevraagd om goede voorbeelden. Om hierbij te helpen delen we hieronder inspirerende documenten en voorbeeldteksten.

De speeches die we hielden tijdens het inspreken bij de comissievergadering van de gemeenteraad op 23 april 2024:
Speech Jessica
Speech Thomas
Speech Vincent
Speech Mirjam
Top 3 veranderpunten

Over Ethos:
– Typologie van dakloosheid en sociale uitsluiting.
– Informatie over Ethos tellingen.

Over splitsen:
– Woningen beter benutten
– Woningsplitsen en de rol en ervaringen van gemeenten daarin
– Aanbevelingen m.b.t. splitsen
– Voorbeeld motie Splitsingscoach (Arnhem)

Over leegstand:
Leegstandstaks
– Model leegstandsverordening en handreiking o.a. over voor- en nadelen (VNG)
Voorbeelden van transformatie leegstand naar wonen incl. faciliteiten (Rijksoverheid)
– Overzicht leegstandsinstrumentarium (Weert)
– Voorbeeld motie Transformatie leegstand (Roosendaal)
– Voorbeeld leegstandsverordening Amsterdam met speciale bepalingen i.v.m. het Chw-experiment met de leegstandsbeschikking.
– Voorbeeld raadsvoorstel Utrecht (met toelichting) voor eenzelfde leegstandsverordening.

Algemeen:
Bestuurlijk instrumentarium voor huisvestingsopgave, incl. splitsen, microwoningen en transformatie leestand. (min. BZK)
Instrumenten voor gemeenten voor realisatie van betaalbaar wonen (provincie Gelderland)
– Goed voorbeeld van een ambitieuze woonvisie (Arnhem)
– Voorbeeld motie voor Eerst een Thuis (Utrecht)

De Verandergroep Woonregels is nog open voor meer mensen die in de knel komen door de regels in de huisvestingsverordening. Ervaringsverhalen kunnen de gemeenteraad ervan overtuigen dat de regels anders moeten. Iedereen die zich wil aansluiten kan binnenlopen bij de Wijkwinkel van de Buitenwacht, Bosboom Toussaintstraat 67 in Dordrecht of contact opnemen met Mirjam van den Hoek, 06-10 26 98 08. Het onderstaande contactformulier invullen kan ook.

6 + 13 =